Hiện tại Việt Nam chưa mở visa DL, TT,VR cho khách nước ngoài vào Việt Nam, khách nước ngoài muốn vào Việt Nam phải có công ty bảo lãnh. Chúng tôi chuyên hỗ trợ các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn làm công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại 63 tỉnh thành … đưa chuyên gia vào Việt Nam trong suốt mùa dịch Covid 19.

Đầu tư và Thăm thân Chuyên gia vui lòng liên hệ trực tiếp

Thời gian: 5-7 tuần
Thủ tục và quy trình xin công văn nhập cảnh:

1, Xin công văn chấp thuận nhập cảnh của UBND:
• Đơn giải trình nhập cảnh Việt Nam của người lao động nước ngoài
• Đăng ký kinh Doanh của công ty
• Chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài
• Hợp đồng lao động
• Hồ sơ của người lao động nhập cảnh ( Bằng cấp liên quan và xác nhận kinh nghiệm)

2, Xin công văn từ Sở Y tế
• Đơn giải trình bảo lãnh nhập cảnh của công ty
• Công văn chấp thuận của UBND tỉnh/TP
• Phương án cách ly.

3, Xin công văn nhập cảnh của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh
• Hộ chiếu (bản scan)
• Văn bản theo yêu cầu: NA2, NA16
• Công văn chấp thuận của UBND tỉnh/TP
• Công văn y tế
• Hồ sơ của người lao động nhập cảnh ( Bằng cấp liên quan và xác nhận kinh nghiệm)