Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin cá nhân về người lao động và vị trí làm việc của người lao động. Giấy phép lao động là giấy tờ quan trọng để lao động nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú 2 năm tại Việt Nam.

  1. Đối tượng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Đối tượng được xin cấp mới giấy phép lao động được quy định rất rõ ràng trong Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào tại Việt Nam.

  1. Hồ sơ được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Mọi hoạt động xin cấp mới giấy phép lao động đều phải trải qua thủ tục, quy trình sau đây.

Quy trình 1: Đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài

Trừ nhà thầu, các công ty muốn tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài cần có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài cấp bởi Bộ/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Quy trình 2: Hồ sơ cấp giấy phép lao động

  • Chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe khám tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.
  • Lý lịch tư pháp của người nước ngoài được cấp trong vòng 6 tháng;
  • Bản sao công chứng hộ chiếu và visa của người nước ngoài.
  • Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật,… giáo viên.
  • 02 ảnh mầu, kích thước 4×6, phông nền trắng, không đeo kính.

Quy trình 3: Nộp hồ sơ

Hồ sơ cần được nộp lên Bộ/Sở lao động, Thương binh và Xã mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc ít nhất 20 ngày trước ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc.Thời gian xử lý giấy phép lao động thường là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.